Ydelser

Kerneydelser

Individuel lederudvikling

Hvor fagligt dygtige ledere har ønsker og behov for at udvikle deres personlige og sociale kompetencer, så de bliver i stand til at udøve god ledelse og skabe følgeskab.

Udviking af nøglemedarbejdere

Hvor nøglemedarbejderen har ønsker og behov for, at udvikle deres personlige lederskab, herunder evnen til at samarbejde og kommunikerer med andre.

Facilitering af processer

Hvor afdelinger har behov for at fremme samarbejdet, forbedre relationer og kommunikationen, eller hvor der er behov for, at udvikle en ny strategi for virksomheden eller funktionsområdet.

Konfliktløsning - Mediation

Som mediator kan jeg hjælpe parterne med at finde frem til løsninger der tilgodeser alle parters behov og interesser. Jeg medierer såvel på individ som gruppeniveau.

HR strategi og problemstillinger

Hvor virksomheden har behov for en sparringspartner med solid indsigt og erfaring indenfor HR. Jeg kan hjæpe såvel med en egentlig HR-strategi, som virksomhedstilpassede HR-værktøjer, metoder, processer, mm.