Cases

Eksempler på problemstillinger

Problemstillingerne jeg hjælper med at løse kan f.eks. være:

  • Hvordan får vi skabt den bedste ramme for virksomheden (Mission, Vision, Strategi og Værdier) og hvordan kan den mest hensigtsmæssigt sættes i spil? Hvad skal der til for at gøre virksomheden mere attraktiv?
  • Hvordan får vi udviklet den ønskede virksomhedskultur, - en kultur hvor alle går glad på arbejde og stolte hjem?
  • Hvordan får vi sikret sammenhæng mellem det vi siger vi vil, og den måde lederne og medarbejderne oplever tingene?
  • Hvordan sikrer vi den bedst mulige ledelseskvalitet på alle niveauer i organisationen?
  • Hvordan får vi udviklet vores fagligt dygtige ledere til også at være dygtige personaleledere, der udøver god ledelse og skaber følgeskab?
  • Hvordan undersøger vi mest hensigtsmæssigt om organisationen har kapabilitet og beredskab til at realiserer strategien, og hvilke risici måtte der ligge gemt i organisationen?
  • Hvordan fastholdes vores nøglemedarbejdere?
  • Hvordan får vi organiseret virksomheden så vi får den mest optimale drift, samtidig med at vi sikrer udviklingen af nye produkter, nye dygtige ledere og medarbejdere?
  • Hvilke procedurer og systemer kan mest hensigtsmæssigt understøtte processerne? Det er ingen kunst at finde komplekse, fancy og dyre systemer. Kunsten er at gøre tingene enkelt og effektivt.